Dostęp do infrastruktury. Model brytyjski czy niemiecki?

Po niespełna trzech latach od wejścia w życie nowego prawa pocztowego powstaje szansa na uregulowanie relacji pomiędzy operatorem wyznaczonym a operatorami prywatnymi. Z inicjatywy Urzędu Komunikacji Elektronicznej 5 października 2015 odbyło się spotkanie z uczestnikami rynku pocztowego. Cel – określenie zasad faktycznego dostępu do sieci operatora wyznaczonego czyli Poczty Polskiej. To co wiele krajów europejskich ma już dawno za sobą w naszym przypadku jest na etapie alfa.

Ustawa prawo pocztowe, która weszła w życie 1 stycznia 2013 roku odnosi się jedynie do kilku elementów  infrastruktury „publicznej”, które operator wyznaczony powinien za odpowiednią opłatą udostępnić pozostałym operatorom, a są to skrytki pocztowe, skrzynki oddawcze, będące jego własnością – głównie dotyczy terenów wiejskich, systemu kodów pocztowych i  bazy informacji o zmianie adresu w celu przekierowania przesyłki.  Ustawą wprowadzone zostało też pojęcie umowy o współpracy międzyoperatorskiej. Nie definiuje jednak ani zasad ani trybu jej zawarcia. Chęć i wola ze strony operatorów prywatnych uzyskania odpłatnego dostępu do infrastruktury operatora wyznaczonego w szerszym zakresie nie wystarczyły, wobec braku woli porozumienia ze strony dominanta. Zbliżoną sytuację mieliśmy na rynku telekomunikacyjnym w okresie liberalizacji, jednak ustalenie jasnych zasad dostępu do sieci umożliwiło dynamiczny rozwój rynku z korzyścią dla klientów.

Rynki pocztowe w innych krajach europejskich w większości przypadków jasno zdefiniowały zasady dostępu do infrastruktury operatora wyznaczonego. Operatorzy prywatni mają możliwość wykorzystywania sieci poczt narodowych w zakresie poszczególnych etapów procesu obsługi przesyłek. Przykładem są Niemcy i Wielka Brytania, w obu tych krajach funkcjonują różne modele współpracy międzyoperatorskiej, ale w każdym z nich takowa fizycznie istnieje w przeciwieństwie do rynku polskiego.

Benchmark rozwiązań stosowanych na zagranicznych rynkach być może przyspieszy uregulowanie zasad dostępu do infrastruktury „publicznej” w Polsce. Kolejne rozmowy operatorów już 28 października, tym razem mają być przedstawione konkretne propozycje.